top of page

תכנית הלימודים בבית הספר היסודי

20211222_144010_edited.jpg
כיתה א' 

בכיתה א' אנחנו מזמינים את הילד/ה לעשות ביחד את הצעדים הראשונים המודעים לתוך העולם שסובב אותם, עולם בו התנסו ואותו הכירו בשבע השנים הראשונות בדרך פחות מודעת.
אנו מנסים לאפשר להם לגלות את ה'חוקיות' של העולם הסובב אותנו בדרך עתירת חוויה, רגש ועשייה, ופותחים בפניהם את שפות העולם השונות; שפת הצורות בעולם, שפת הצבעים, שפת הצלילים, שפת המספרים, השפה הכתובה...
כיתה ב' 

בכיתה ב' יש חגיגה של התרחבות. הילדים כבר מכירים את העבודה בבי״ס ומרגישים בטוחים בחוויה הזו.
בשלב זה, כבר מתאים ומתאפשר להתחיל לעבוד גם בקבוצות וחלקים מתוך הכיתה (ולא רק עם הכיתה השלמה). שנה זו תכין את הילדים לקראת העמידה העצמאית האישית... 
20211222_144553_edited_edited.jpg
20211222_145030_edited.jpg
כיתה ג' 

כיתה ג' פוגשת את הילדים באותו 'משבר גיל 9' שאנו מרבים לדבר בו בחינוך ולדורף. אנו מתייחסים אליו כאל נקודת מפנה משמעותית ביותר בחייו של האדם המתפתח, ומרגישים שמפגש ומענה נכון ל'משבר' זה, הם מפתח ליחסו של הילד/ה נער/ה לעולם ולעצמם.
סביב גיל זה הילדים חווים את עצמם (באופן מודע יותר או פחות) כנפרדים מהעולם ומה'אחדותיות' שהיו שייכים לה עד כה. הילדים חווים לפתע חווית 'אני' ו'אתם' ביחס להורים, למורה ולחבריהם.
כיתה ד' 

במהלך כיתה ד' מתחיל להופיע שינוי גדול בילד. חלפה תחושת האחדות עם העולם והילד חווה (לא בתודעתו, אבל עמוק בתוך ישותו) כאן אני ושם העולם, מופרד ממני. תקופות הלימוד נותנות מענה לחוויה זו, מסייעות לעבד אותה ולהיעזר בה על מנת ללמוד עתה על העולם ולהתבונן בו.
בשנה זו נתמכת החוויה הנפשית גם במטלות ראשונות של פרוייקטים אישיים מעולם התוכן הכיתתי. 
כיתה ד_edited.jpg
כיתה ה.jpeg
כיתה ה' 

בכיתה ה' הילדים מוכנים לעשות צעדים נוספים  אל תוך עולם המבוגרים. כעת נולדת בהם היכולת להתבונן לאחור ולתפוש באופן ממשי יותר את מרחב המקום והזמן – הם נפתחים לעולם ולזמן (עבר, הווה ועתיד) ומוכנים להיכרות רחבה יותר עם העולם. לא רק סביבתם הקרובה - אלא ממש היכרות עם תרבויות קדומות (עבר רחוק, תרבויות אחרות וכו'), גיאוגרפיה של ארץ ישראל כולה ולא רק הישובים שלהם...
כיתה ו' 

בכיתה ו' נכנס הילד לשלב הראשון של גיל ההתבגרות, שלב בו הוא הופך באופן הדרגתי לנער. חלים בו שינויים גופניים משמעותיים, עליה במודעות העצמית למראה גופו ותהליך של יצירת זהות עצמית, וגיבוש מאפייני אישיות ייחודיים שמצריכים התרחקות מסוימת מההורים ומהמבוגרים ופיתוח חשיבה מופשטת...
כיתה ו2_edited.jpg

בית ספר מחובר לזמן ולמקום – טבע ארץ ישראלי ומסורת יהודית

תכנית הלימודים בבית הספר הולמת את התקופה והחברה בה אנו חיים, מתוך התאמה למערכת החינוך הישראלית, לערכי החברה ההומניסטית ולתרבות היהודית.

אי לכך, כל חגי ישראל מצוינים ונחגגים. חלק מהחגים נחגגים במתכונת כיתתית וחלקם במתכונת בית ספרית או קהילתית...
Hag_5.jpg
bottom of page