top of page

מי אנחנו

בית חינוך יסמין הוא מרכז לחינוך אנתרופוסופי, המפעיל מערך חינוכי לגיל הרך במושבה בנימינה ובית ספר יסודי צומח בכפר הנוער שפיה.

בית החינוך פתח את שעריו באופן רשמי בשנת 2020, והוא מונה כיום מערך גנים לגילאי שנה וחצי עד שבע, וכיתות יסוד א'-ו'. בית הספר והגנים פועלים ברישיון ובפיקוח משרד החינוך.

 
בית החינוך יסמין פועל על פי הגישה האנתרופוסופית, וככזה מעניק חינוך הוליסטי הפונה ליישותם השלמה של הילדה והילד (גוף, רגש, חשיבה), ושם דגש על טיפוח עולמם הרגשי-חברתי. בנוסף למקצועות הליבה לומדים התלמידים נגינה, סריגה, שירה, תנועה, ציור, נגרו ועוד, כחלק בלתי נפרד ממערכת השעות. 
 
בית חינוך יסמין שואף להיות מעורב בסביבתו האנושית והטבעית. לבית החינוך אופי חקלאי ברוח מורשתן החלוצית של המושבות, ותלמידיו מתנסים בעשייה בשדות חקלאיים בסביבה הקרובה - זריעה, שתילה, טיפוח ערוגות ירק, מסיק ועוד. 

קהילת יסמין הצומחת מזמינה אתכן ואתכם להצטרף ולקחת חלק בעיצוב החוויה החינוכית של ילדכם.ן, בהובלת צוות שליבו במפגש האנושי ובעשייה החינוכית. 

bottom of page