top of page

כיתה ד'


מתמטיקה
הילדים ימשיכו לתרגל חשבון בעל פה בתרגילי שרשרת ונושא חדש יתווסף לחומר הנלמד - השבר. כמו כן ירגלו חישובים כתובים בשימוש במספרים גבוהים.

השבר הינו נושא מרכזי בכיתה ד'- הילדים יתנסו בשבר כחלק מהשלם, יהפכו שברים מדומים למספרים מעורבים ועוד. 

 

תורה
בשנה זו יקבלו התלמידים, בטקס רב משמעות את ספרי התנ"ך שלהם וילמדו את ספר יהושע – המסע לכיבוש הארץ וספר שופטים- שני הספרים מכוונים את הילדים למציאת הקווים למנהיגות מיטיבה ותומכת. 

 

מלאכה

בשנה זו הילדים ילמדו עבודה ברקמת צלבים שתתמוך ביכולת הביטוי האישי והעיצובי של כל אחד מהם כמו גם בהמשך העבודה עם היכולת שלהם להפרדה והתבוננות.

 

גיאוגרפיה- מולדת
התלמידים עושים את צעדיהם בהיכרות עם הגיאוגרפיה המקומית החל מהחדר שלהם ומיקומו ועד לאיזור שבו הם גרים. הם יסיירו בסביבתם הקרובה, יפגשו דמויות מקומיות שיחלקו עימם את ההיסטוריה של האיזור; באופן זה יעמיקו הילדים את ההיכרות ואת תחושת השייכות שלהם לסביבה בה הם חיים ולומדים. 

מתוך כך, יחוו הילדים את יסודותיה של הגיאוגרפיה- הם ילמדו את ארבעת הכיוונים, יתנסו בניווט וברישום של מפה, ילמדו את הצמחייה, הנוף והחי הייחודי לסביבתם ויקחו חלק פעיל בטיפוח סביבתי. 

 

אדם וחיות

בכיתות ולדורף, תחילת לימודי המדעים היא בתקופת אדם- חיה. התלמידים יוצאים הילדים למסע בממלכת החי וילמדו כיצד בעלי החיים מתאימים את הפיזיולוגיה שלהם לצרכיהם ולסביבתם. באמצעות הלימוד וההתבוננות על בעלי החיים, יבינו התלמידים כיצד להם כבני אדם יש תכונות אישיות אנושיות, כיצד זקיפותם שונה וכיצד אופן תנועת הגפיים שלהם משרת אותם. הילדים ישמעו וילמדו אודות ממלכת החי, ואף יגישו עבודה עיונית ואומנותית על בעל חיים שיבחרו לחקור אודותיו.

 

במהלך כיתה ד' מתחיל להופיע שינוי גדול בילד. חלפה תחושת האחדות עם העולם והילד חווה (לא בתודעתו, אבל עמוק בתוך יישותו) כאן אני ושם העולם, מופרד ממני. תקופות הלימוד נותנות מענה לחוויה זו, מסייעות לעבד אותה ולהיעזר בה על מנת ללמוד עתה על העולם ולהתבונן בו.

בשנה זו נתמכת החוויה הנפשית גם במטלות ראשונות של פרוייקטים אישיים מעולם התוכן הכיתתי. 

תקופות הלימוד המרכזיות ותכני הלימוד מהווים שער למקצועות חדשים ומעניינים המתכתבים עם עולמם הרגשי של הילדים.

 

רישום צורה

בשנה זו הילדים יעמיקו ויתנסו ברישום צורות קלועות, חצייה של קווים והצטלבויות. רישום צורות קלועות מבקש יכולת הפרדה והתבוננות הנולדת עתה בתלמידים.

 

שפה וסיפורת

חוקיות השפה והדקדוק הם עדיין נושאים מרכזיים. בשנה זו תהיה האפשרות למעבר בכתיבה בעט- מה שיצריך מיומנויות עיצוב ודיוק, הילדים ינסו בכתיבה בשלל אופנים (כתב יתדות, שימוש באבן, עט נוצה ועוד). בכיתה ד' יהיה דגש רב על עבודת מחבר עצמאית, הכתבה- תיקון והעתקה מחדש.
בתוך שנה זו מתמקדים בלשון בנושא ה'פועל', הזמנים, תיאורים, הטיות ומילות יחס והבנת מושג השורש.

סיפורת: ספרים המציגים באופן חי סיפורי חיות וטבע וכן התמקדות במיתולוגיה של העמים השונים.  סיפורי המיתולוגיה מפגישים את הילדים עם עולם רחב מאד של רגשות, טוב ורע, עושר מילולי ופלא. 


 

כיתה ד2_edited.jpg
כיתה ד1_edited.jpg
כיתה ד3_edited.jpg
bottom of page