top of page

כיתה ג'

תורה

במהלך כיתה ג' ילמדו הילדים את סיפורי התורה המופיעים בספר בראשית ועד לסיפור יציאת מצרים בתחילת ספר שמות.

הילדים ישמעו את הסיפורים הללו מפיו של המורה, ישמעו אותם לאחר מכן בשפת התורה, יציירו, יציגו, ינועו ויכתבו עליהם, הן בשפת התורה והן בשפתם שלהם. התלמידים יכינו הצגה בתנועה על 6 ימי הבריאה והשבת, אותה יראו להורים ולשאר ילדי בית החינוך.

תקופה זו תלווה באגדות חז"ל על סיפורי התורה.

 

סיפורי התורה באים לענות על השאלות החדשות המתעוררות אצל הילד לגבי 'כיצד נברא העולם?' 'כיצד נוצרנו?' ובכלל – 'מי אנחנו (אני)?' בסיפורי בראשית יש שיקוף מדהים של מצבם הפנימי של הילדים דרך סיפור הגירוש מגן עדן, המלווה מיד בהפניה לחלק מהמענה 'ובזיעת אפיך תאכל לחם!'

סיפורי התורה גם לוקחים את הילדים דרך היווצרות האנוש אל היווצרות העם (דרך אדם אינדיבידואלי > משפחה > שבטים> עם), ואת העם דרך מסע מפרך של חצייה ומבחנים, עד שהם פוגשים שוב את האל וכורתים איתו ברית מחודשת.

 

לשון

בכיתה ג' ילמדו הילדים 'לשון' בפעם הראשונה. הם ילמדו את ההבדל המהותי בין פעלים, שמות עצם ושמות תואר. הלימוד יהיה הן תנועתי והן בכתיבה, כך שהילדים יוכלו לזהות את שלושת חלקי השפה האלו בטקסטים הקרובים לליבם (סיפורים שלומדים, שירים ודקלומים), וכן להשתמש בהם באופן אקטיבי בכתיבה.

הילדים ילמדו גם באופן תמונתי (אינטואיטיבי) על מהות המשפט, ואחר על שלושה סוגי משפט ראשוניים: משפט חיווי, שאלה וקריאה. הילדים יכיר וילמדו להשתמש במקום הנכון בסימני הפיסוק - . ? ! המלווים את שלושת סוגי המשפט האלו.

תקופת בעלי מלאכה

בילד עולה שאלה לא מודעת (עדיין) בעניין הסמכות של עולם המבוגרים. 'מי אתם'? הוא שואל אותנו בעיניים החדשות שלו, 'בזכות מה אתם באים אלי ללמד אותי'? 'מה יש לכם לתת לי?'

בעלי המלאכה מהווים חלק מהתשובה. המבוגרים מנוסים יותר בעולם, הם למדו, חקרו, התנסו, עשו – והתמחו. 'אם אשתדל, אתרגל, אתאמן, אתגבר ואנסה, אוכל גם אני ללמוד ולעשות במו ידי דברים מופלאים כמו שעושים בעלי המלאכה האומנים. יש לי מה ללמוד! וכדאי לי!' 

 

בתוך המגמה הכללית של עידוד הילדים להיכרות ומפגש את העולם הסובב אותנו, תוך מתן דגש על עשייה, הילדים יכירו בעלי מלאכה אופייניים, (של עולם הולך ונעלם) המתמחים בעבודת כפיים כזו או אחרת: נגר, סנדלר, נפח, צורף, ועוד. דרך סיפורים (חומר ספרותי ותרגול קריאה), ביקורים וסיורים וכן דרך התנסות אישית, הילדים ילמדו על תהליך של לקיחת חומר גלם, ויעקבו אחרי השלבים עד ליצירת המוצר הסופי.

IMG_20210521_093308__01.jpg

חקלאות

במקום הגבוה שלה היא הצטרפותו של האדם לבריאה של הטבע/האל. הילדים עוקבים אחר תהליך שהם גם יזמו אך גם צריך את שיתוף הפעולה, העזרה,  של 'העולם'. מגרגר חיטה וזריעה, דרך הצמיחה, אל ההבשלה, הקציר ואז מחזור עבודות הדיש והטחינה אל האפייה וכיכר הלחם כסמל, המשמעותי כל כך בעיני בני האדם באשר הם. הם גם מגדלים ירקות, מבשלים, מיבשים, כובשים ורוקחים מהם.

 

בנייה

הילדים, עסוקים בשאלת זהותם ומקומם כאן בעולם, אלו ש'גורשו' מ'גן עדן', מוזמנים לבנות את הבית שלהם, כאן ועכשיו, דרך פרויקט משותף, מחזק ומשמח, של בניה. הם גם לומדים על בתים שונים ברחבי העולם, וכיצד האדם, שהוא יצור חלש ופגיע פיזית, יכול על ידי עשייתו מצד אחד, ועל ידי שימוש נכון בחומרים שהעולם מציע לו מצד שני, תוך הקשבה לאקלים באזורים השונים בהם הוא חי, 'לפצות עצמו' ולבנות לעצמו משכן בטוח, חם ומוגן, שבתוכו הוא יכול לקיים חיים פנימיים, חיי נפש ויצירה.

 

תקופת רישום צורות

הדגש בכיתה ג' הוא על צורות העוסקות במרכז/היקף, פנים/חוץ, והן תכלולנה השתקפות של 2, הצירים.

השתקפות מרובעת            , סימטריות סיבוביות           , יצירת צורה מבחוץ ומבפנים ועוד.

נושא רישום צורות יינתן גם בשיעורים שבועיים במהלך חלק מהשנה.

 

גם בכיתה ג' הילדים יוצרים במהלך תקופת הלימוד את ספר הלימוד שלהם. הם מעצבים את מחברות התקופה המיוחדות ביחד עם המחנך/כת והן מתמלאות ציורים והמחשות של החומר הנלמד. כפועל יוצא מכך, מוטלת על מורי הכיתה משימה לחבר בעצמם את חומר הלימוד. המורים הם אלו שכותבים שירים, דקלומים, סיפורים ומחזות. הם אלו שמעבדים את החומר הלימודי בדרך כזו שנשמרת חיה, דינמית ויצירתית, וכך היא גם עוברת לילדים. כל מורה, מתוך היכרותו את כיתתו, מוצא את הדרך המתאימה להעברת החומר לילדי הכיתה.

Picture3.png
Picture4.png
20211222_145459_edited.jpg

כיתה ג' פוגשת את הילדים באותו 'משבר גיל 9' שאנו מרבים לדבר בו בחינוך ולדורף. אנו מתייחסים אליו כאל נקודת מפנה משמעותית ביותר בחייו של האדם המתפתח, ומרגישים שמפגש ומענה נכון ל'משבר' זה, הם מפתח ליחסו של הילד/ה נער/ה לעולם ולעצמם.

סביב גיל זה הילדים חווים את עצמם (באופן מודע יותר או פחות) כנפרדים מהעולם ומה'אחדותיות' שהיו שייכים לה עד כה. הילדים חווים לפתע חווית 'אני' ו'אתם' ביחס להורים, למורה ולחבריהם. באופן לא מודע, לא הכרתי, הם חווים בעצמם את ההפרדה מאלוהים/מעולם הרוח, מהאחדות שחשו עד לשלב זה.  אותה הפרדה שעברה גם האנושות כולה. תהליך זה מלווה בפחד, בצער ובתחושת בדידות.

חוויה זו אף מביאה את הילד לעיתים להתנהגות ולרגשות הנראים כחריגים ביחס למה שהכרנו בו עד עתה: לגלוג זה על זה, הצקות, התפרצויות בכי ועוד.

כגודל חווית המשבר כך גם מנחמת ומשמחת העובדה שיש הרבה מה לעשות בעולם ה'מחולק', ה'מופרד'. יכולת זו מתגלה בהתמחות בעלי המקצוע השונים, בעבודת החקלאות, בבניית הבתים – שלושתם נושאים בהם מעמיקים בכיתה ג'.

אנו מנסים להציע בפני הילדים את הגילוי או ההבטחה שאם בני האדם ייקחו אחריות על חייהם ועל העולם, וישתפו פעולה באהבה זה עם זה, הם יכולים להפוך את העולם ל'גן – עדן ארצי', ובדרך זו לשוב ולמצוא את הקרבה לאל, אל השלם.

אלמנט נוסף דרכו אנו מנסים לעזור לילדים לחזור ולמצוא את האל ב'עולם הנברא' הוא דרך מפגש עם היופי, החוקיות והסדר שבעולם הטבע.

 

תוכנית לימודים – התקופות

 

•           3 תקופות חשבון בנות 3-4 שבועות כל אחת, אחת מהן תקופת מידות

•           3 תקופות תורה – בראשית

•           1 תקופת לשון

•           1 תקופת בעלי מלאכה

•           1 תקופת רישום צורות

 

חשבון

במהלך השנה ילמדו הילדים לכתוב ולזהות מספרים בתחום ה-100,000, ילמדו באופן תודעתי יותר את המבנה העשרוני, ויתרגלו הגדלה והקטנה פי 10 ופי 100 בתחום המספרים השלמים.

הם ילמדו חיבור וחיסור במאונך, וכפל במאונך כשהכופל הוא חד ספרתי.

הילדים יעבדו לקראת שליטה אינדיבידואלית בלוחות הכפל 2-12 עד ל 12*12.

הילדים ילמדו כפל במאוזן החורג מלוח הכפל, שלהם שני הכיוונים, תוך כדי שימוש אינטואיטיבי בחוק הפילוג של הכפל כשכופל אחד הינו דו ספרתי והשני חד ספרתי. (32*6 או 25*4)

הילדים ילמדו על מספרים ראשוניים וריבועיים בתחום ה- 100, יגלו תבניות וחוקיות בלוח הכפל הגרפי המלא 12*12 (סימטריות, חזרתיות וסימני חלוקה של 2,5,10).

הם ילמדו את צורת כתיבת החילוק הארוך בתחום ה 144, עם ובלי שארית.

תקופה אחת של 3 שבועות תוקדש ל'מידות'. הילדים ילמדו בדרך חווייתית והתנסותית על התפתחות מידות האורך והמשקל, כשהם מסע מהמידות האישיות הקשורות לגוף שלהם"- אמה, רגל, זרת וכו', עד למידות המודרניות המבוססות על השיטה העשרונית (סנטימטר, מטר, קילומטר וכו'), ויתרגלו המרות הן במידות העתיקות (בסיס 4,6) והן באלו על בסיס 10.

מהשוואת משקלים ובניות מאזניים עד למידות המשקל המודרני (ק"ג, גרם).

מידות נפח (ליטר, מ"ל) תלמדנה במידה והזמן יאפשר.

 

bottom of page