top of page

כיתה ב'

Picture1.png
Picture2.png

בכיתה ב' יש חגיגה של התרחבות. הילדים כבר מכירים את העבודה בבי״ס ומרגישים בטוחים בחוויה הזו. בשלב זה, כבר מתאים ומתאפשר, להתחיל לעבוד גם בקבוצות וחלקים מתוך הכיתה (ולא רק עם הכיתה השלמה). שנה זו תכין את הילדים לקראת העמידה העצמאית האישית שתבוא בכיתה ג'.

 

גם תכנית הלימודים של כיתה ב' בנויה לפי תקופות. בכיתה ב' נפגוש את תקופות הלימוד הבאות:

רישום צורות​

משלים

חשבון

שפה (בין השאר נלמד את תנועות הניקוד ומעבר לכתיבה מדפוס לכתב)

סיפורי צדיקים

גם בשנה זו יוצרים התלמידים במהלך תקופות הלימוד את ספר הלימוד שלהם. הם מעצבים את מחברות התקופה המיוחדות ביחד עם המחנך/כת והן מתמלאות ציורים והמחשות של החומר הנלמד. כפועל יוצא מכך, מוטלת על מורי הכיתה משימה לחבר בעצמם את חומר הלימוד. המורים הם אלו שכותבים שירים, דקלומים, סיפורים ומחזות. הם אלו שמעבדים את החומר הלימודי בדרך כזו שנשמרת חיה, דינמית ויצירתית, וכך היא גם עוברת לילדים. כל מורה, מתוך היכרותו את כיתתו, מוצא את הדרך המתאימה להעברת החומר לילדי הכיתה.

 

רישום צורות ואותיות הכתב

במהלך כיתה ב' הילדים ירחיבו את היכרותם ומיומנותם עם רישום הצורות. הנושאים של שנה זו יהיו סימטריה אנכית (שיקופי ימין שמאל), המבוססים על הסימטריה הבסיסית של גוף האדם, ומחזקת ומבססת את עמידתו של הילד בעולם.           כמו כן, סימטריה מאוזנת (שיקופי מעלה מטה)              וכן צורות רצות מורכבות יותר.

גם צורות אלו תובאנה בעבודה תנועתית, תוך שימת דגש על שיתוף פעולה והקשבה של זוגות של ילדים העובדים זה מול זה, וכן במגוון דרכי תרגול אומנותיות וחווייתיות.

בשבועיים של אחת התקופות הילדים ילמדו את אותיות הכתב, כחלק מהעבודה הרישומית, גרפו–מוטורית הזו. לאחר לימודן הילדים יתרגלו אותן וישתמשו בכתב בתקופות הכתיבה של הכיתה.

כתיבה

האותיות הבודדות שנלמדו בכיתה א' מתחילות להתחבר כבמטה קסם למילים ולמשפטים – הקשורים תמיד גם לנפשו של הילד, ולכן לסיפורים שנלמדו בכיתה. הדגש הוא על הכתיבה ולא על הקריאה. התהליך יוצא מתוך הילד באופן שעובר מחוויה 'אקטיבית' יותר אל ה'פאסיבית' – מהכתיבה אל הקריאה.

במהלך כיתה ב׳, מתקיים תהליך שמעודד את הילדים  ל'הגיד בכתב'  'דברים', משפטים על סיפורים שהם שמעו בכיתה. תחילה בתהליך כיתתי ואח"כ כל ילד בעצמו. דגש רב מושם על הקנייה אינטואיטיבית של 'שפת הכתיבה', בשונה מ'שפת הדיבור'.

דרך תרגול הכתיבה והבנתה, ודרך ה'קריאה' חזרה של מה שכתבנו, תנבוט הקריאה באופן ספונטני אצל הילדים – כל אחד בזמן המתאים לו. כדי לסייע לתהליך זה במהלך כיתה ב' נלמדים סימני הניקוד (את התנועות עצמן הם למדו בעל פה, בעבודה שמיעתית פונטית כבר בכיתה א'), המהווים מעין קביים, גלגלי עזר, בשלבי הקריאה הראשונים.

 

20211222_144210_edited.jpg
20211222_144553_edited_edited.jpg

חשבון

יחד עם הרחבה והתבססות החומר, הלימוד כעת מכוון 'להעיר' את הילדים בעדינות מה 'שינה' של 'לדקלם' ו'לספור' כל הכיתה ביחד, דרך הקבוצות ואל היחיד. לוחות כפל, תרגילי חשבון וכו' מגיעים בקצב מהיר יותר. הלמידה עדיין ברובה בעל פה, תנועתית וחווייתית, אבל גם משלבת כתיבה במחברת. אנו מנסים 'לגמול' את הילדים מאמצעי העזר אותם עודדנו בא', של מנייה וחישוב בעזרת חפצים ואצבעות.

הילדים יבססו את שליטתם בספירה הסודרת ובכתיבה וזיהוי מספרים בתחום ה-1000, וילמדו להכיר את המספרים בתחום ה-10,000. הילדים יתקדמו בתהליך ה'אינדיבידואציה' של לוחות הכפל 2,3,4,5, ו-10 מהרצף לתרגיל הבודד ו'מכל הכיתה יחד' אל התלמיד הבודד.

הילדים ילמדו את לוחות הכפל 6,7,8,9,11 ו-12 בצורה תנועתית ריתמית, כל הכיתה ביחד.

הילדים יובלו בדרך התנסותית להבנה האינטואיטיבית של הקשר בין פעולות הכפל/חילוק וחיבור/חיסור כהופכיות והשלכות השייכות לחיבור חיסור בתחום ה-20.

הילדים ילמדו חיבור וחיסור במאוזן בתחום ה-100, כולל דו ספרתי + דו ספרתי, יחוו עבודה תמונתית שתוביל לתפישה אינטואיטיבית של המבנה העשרוני בתחום ה-100.

הילדים ילמדו חיבור וחיסור במאונך בתחום ה-100

הילדים ילמדו על מספרים זוגיים ופרטים.

 

סיפורת

שלושת הנושאים: משלי חיות, סיפורי צדיקים ומעשי ניסים מהווים שלמות, מכלול אחד, ומיועדים לתת לילד 'היוצא לחיים' והעומד לפני ה'לידה הנוספת שלו' בגיל 9, מעין מצפן לחיים.

משלי החיות - הם יצירה קסומה, ספוגה בחוכמת חיים המאפשרת ללמד אותנו מה עלול לקרות לנו אם אנו נותנים לחד-צדדיות שלנו, לתכונה או לנטייה מסויימת שלנו לנהל את חיינו. אם הפחדנות שלנו, הערמומיות שלנו, העצלנות שלנו וכו' מנהלים את חיינו – באותה מידה, באותו הרגע, אנחנו לא חופשיים באמת, ואיננו מממשים באופן מלא את ה'אדם' שבנו (זה שנברא בצלם). הילדים ילמדו משלי חיות נוספים על הקלאסיקה של אזופוס ולפונטין, וממקורות אחרים, מגוונים, על פי בחירת המורה. הם ישמעו, יספרו, יציגו, ידקלמו, יציירו ויכתבו תמונות מתוך משלים אלו.

 

סיפורי צדיקים מביאים לנו תמונה הפוכה ומשלימה. הם מספרים על אותם בני – אדם שהתגברו על החולשות, העצימו את האהבה שבהם ובאופן זה העצימו את מידת האדם שהם. עד כדי כך שהפכו לדוגמא ולהשראה עבור האחרים. הילדים ילמדו סיפורי צדיקים בעיקר מהמבחר העשיר של סיפורי חז"ל, ומעט סיפורים בעלי רוח דומה מספרות העולם. הילדים ירכשו אט-אט בטחון ומיומנות ניסוח עצמאי ויכולת לספר במילים שלהם סיפור, או חלקים מסיפור ששמעו. הכתיבה תלווה בעבודה אומנותית. הילדים ילמדו להעניק 'כותרת' לסיפור ששמעו, ויתנסו בצורות ניסוח שונות דרך למידה הדדית ותומכת.

מעשי הניסים – הם הנדבך המשלים את התמונה. בכך שהם מבטיחים לאדם הצעיר היוצא אל החיים, שכאשר יש מאמצים כנים של השתנות והתגברות – מגיעה עזרה. הם מחזקים את הילד בכך שמעניקים לו את ההבטחה ש'אינו לבד'. הילדים ישמעו סיפורים מתוך ההיסטוריה והמסורת היהודית בהם ארע נס – בשעה של מצוקה וקושי אלו שעשו מאמצים להתמודד והיו ראויים – קיבלו 'סיוע דשמייא'.

bottom of page