אנו קבוצה של הורים, ילדינו בוגרי גנים
  אנתרופוסופיים באזור, המבקשים להמשיך ולחנך
  את ילדינו בדרך זו שהינה דרכנו החינוכית.

  בנוסף אלינו,ישנן משפחות רבות המבקשות חינוך   אנתרופוסופי לילדיהן, ואין להן מענה בבתי הספר
  והגנים האנתרופוסופיים שבסביבה, המלאים עד אפס מקום.

לכן, שמנו לנו למטרה להקים מסגרת כזו בבנימינה גבעת-עדה