דף רקע לפלייר

דף רקע לפלייר

האמנות משמשת ככלי הטוב ביותר ללימוד בגיל זה. מטבעה היא פונה לרגש ולחוויה ומעצבת אותם. חינוך ולדורף בבית-הספר היסודי הנו קודם כל חינוך אמנותי. כל מקצוע ומקצוע נלמד באופן האמנותי ביותר, ושיעורי האמנות אינם נלמדים לאחר השיעורים העיוניים אלא כחלק מהם, כך שכל שיעור ושיעור הופך לחוויה אמנותית יוצרת. אמנות שהיא חינוך- וחינוך שהוא אמנות, זו מטרת החינוך בשנים אלו.

ברוכים הבאים

 לבית החינוך האנתרופוספי בנימינה גבעת-עדה 

״אל לנו לשאול: מה דרוש לאדם כידיעה וכיכולת עבור הסדר החברתי הקיים, אלא: מה קיים באדם כנטייה ומה ניתן לפתח מתוכו? אז ניתן יהיה להזרים לסדר החברתי תמיד כוחות חדשים, שיבואו מתוך הדור הצעיר. כך יחיה תמיד בתוך סדר זה, מה שבני-אדם שלמים בנפשם הפועלים בו יעשו ממנו.״
רודולף שטיינר